shop

Hiển thị tất cả 5 kết quả

800.000  Diện tích: 20m2 Giường:
  Room size: 20m2
  Max occupancy: Tối đa 2 người lớn, 1 trẻ em (dưới 11 tuổi)
  900.000  Diện tích: 20-25m2 Giường:
   Room size: 20-25m2
   Max occupancy: Tối đa 2 người lớn, 1 trẻ em (dưới 11 tuổi)
   1.400.000  Diện tích: 36m2 Giường:
    Room size: 36m2
    Max occupancy: Tối đa 4 người lớn, 2 trẻ em (dưới 11 tuổi)
    1.400.000  Diện tích: 36m2 Giường:
     Room size: 36m2
     Max occupancy: Tối đa 4 người lớn, 2 trẻ em (dưới 11 tuổi)
     1.800.000  Diện tích: 42m2 Giường:
      Room size: 42m2
      Max occupancy: Tối đa 2 người lớn, 1 trẻ em (dưới 11 tuổi)