shop

Hiển thị tất cả 5 kết quả

720.000  Diện tích: 20m2 Giường:
 • Free wifi in room
 • Free wifi in room
 • Mini-bar
Room size: 20m2
Max occupancy: Tối đa 2 người lớn, 1 trẻ em (dưới 6 tuổi)
810.000  Diện tích: 20-25m2 Giường:
 • Free wifi in room
 • Free wifi in room
 • Mini-bar
Room size: 20-25m2
Max occupancy: Tối đa 2 người lớn, 1 trẻ em (dưới 6 tuổi)
1.300.000  Diện tích: 36m2 Giường:
 • Free wifi in room
 • Free wifi in room
 • Working desk with lamp
 • Mini-bar
Room size: 36m2
Max occupancy: Tối đa 4 người lớn, 2 trẻ em (dưới 6 tuổi)
1.300.000  Diện tích: 36m2 Giường:
 • Free wifi in room
 • Free wifi in room
 • Mini-bar
Room size: 36m2
Max occupancy: Tối đa 4 người lớn, 2 trẻ em (dưới 6 tuổi)
1.620.000  Diện tích: 42m2 Giường:
 • Free wifi in room
 • Free wifi in room
 • Working desk with lamp
 • Mini-bar
Room size: 42m2
Max occupancy: Tối đa 2 người lớn, 1 trẻ em (dưới 6 tuổi)